U&P Fastighetskonsult AB

U&P Fastighetskonsult AB är vårat svenska moderbolag.

Vi är en långsiktig fastighetsägare som utvecklar och förvaltar våra fastigheter. Vi tycker ofta att projekt som andra ser som svåra eller omöjliga är spännande och intressanta, vi ser gärna möjligheter när ingen annan gör det.

Inom bolaget är vi 7 hel- eller deltidsanställda. Vi jobbar även mycket nära med konsulter och arbetar gärna ihop på lång sikt när vi hittar människor som vi trivs med.

Vår fastighetsportfölj består idag av 8 fastigheter belägna i Stockholms innerstad samt Nynäshamn. Uthyrningsbara yta uppgår i dagsläget till ca 12.500 kvm.

Vi har även utvecklat två detaljplaner som ger oss byggrätter om ca 23.600 kvm LOA/BOA. Bolaget äger även ca 280st p-platser.

Vi står för korta beslutsvägar och öppna dialoger.

U&P Förvaltning AB

U&P Förvaltning AB hanterar mindre interna entreprenader och ombyggnationer för bolaget.

Restaurang M/S Freja

U&P är delägare i sommar-restaurangen MS/Freja.

MS Freja