Fastighetsbeteckning: Björsta 2:41-2:85
Typ: Villatomter

Exempelhus