Stockholm

Kurland 17
Kontor, bostäder

Torkan 14
Företagslägenheter, bostäder

Nynäshamn

Telegrafen 13
Äldreboende/projekt/

Telegrafen 14
Bostad, garage, p-platser

Mejseln 12
Handel/projekt/

Apotekaren 16
Bostäder, kontor

Nynäshamn 2:165
Långtidsparkering, kontor, verkstad