Äldreboende

Byggrätt för ca 9300 BTA i Nynäshamn
Läs mer

Handel

Tomställd fd ICA Kvantum-butik om ca 5500kvm samt 120 p-platser, Nynäshamn
Läs mer

Villor

Byggrätter för drygt 80 radhus/villor samt ett industriradhus, ca 14300kvm BOA/LOA, Björsta, Nynäshamn
Läs mer

Radhus

Byggrätter för drygt 80 radhus/villor samt ett industriradhus, ca 14300kvm BOA/LOA, Björsta, Nynäshamn
Läs mer

Industriradhus

Byggrätter för drygt 80 radhus/villor samt ett industriradhus, ca 14300kvm BOA/LOA, Björsta, Nynäshamn
Läs mer

Förädling

Byggnation av företagslägenheter i del av hus samt stambyte, Nynäshamn