Stockholm

Kurland 17
Kontor, bostäder

Torkan 14
Företagslägenheter, bostäder

Nynäshamn

Telegrafen 13
Äldreboende/projekt/

Telegrafen 14
Bostad, garage, p-platser

Mejseln 12
Handel/projekt/

Apotekaren 16
Bostäder, kontor

Nynäshamn 2:165
Långtidsparkering, kontor, verkstad

Björsta 2:41-2:86
46-47st villatomter á 506-1168kvm
Styckade

Björsta 2:26
ca 29st villatomter á ca 250-326kvm
Ej styckade

Björsta 2:40
Industriradhus med 13 enheter á ca 240kvm ink. entresol