U&P i korthet

U&P i korthet

Vår huvudsakliga affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter i Stor-Stockholm. Vi har stor erfarenhet av olika former av planprocesser och driver för närvarande sådana i några kommuner. Vi har även påbörjat ett speciell satsning inom vårdsektorn (husläkare, äldreboende och specialboende), där vi heläger fastigheterna och även blir huvudägare i själva rörelsen. Vi öppnade här vår första husläkarmottagning i januari 2013.